"MUTLU ÇOCUKLAR SOKAĞI" 48 Ay ve Üzeri Okul Öncesi Eğitim Seti

BU SET ÇOK BAŞKA!

ÇOKLU ZEKA KURAMI
PROJE YAKLAŞIMI
DEĞERLER EĞİTİMİ
KAVRAMLAR
SARMAL EĞİTİM

BİR ARADA KULLANILARAK YENİ PROGRAMDA BULUNAN EKLEKTİK EĞİTİM YAKLAŞIMINA UYGUN OLARAK HAZIRLANDI.

Etkinlik havuzu ve günlük eğitim akışında, çalışma sayfalarından yola çıkıldı. Çalışma sayfaları değerlendirme aracı olarak kullanıldı. Planda etkinliklerle somut öğrenen çocuk, çalışma sayfaları ile öğrendiğini pekiştirecektir. Setimiz bütünleşik ve sarmal eğitim sistemine uygun olarak hazırlandı.

Çoklu zekâ kuramı, setin içinde kullanılırken öğrenci kitaplarında; çocuğu ve aileyi yanlış yönlendirmemek ve ailenin çocuğu etiketlememesi amacı ile bu özellik vurgulanmadı. Öğretmen kitaplarında ise çalışma sayfalarının hangi zekâ alanlarına yönelik hazırlandığı sayfalarda sembollerle belirtildi. Bu set ile amaç; çocukların zekâ alanlarını belirlemek değildir. Çocukların ilgi alanlarının ve yeteneklerinin farkına varılması ve yeteneklerine uygun öğrenme ortamlarının oluşturulmasıdır. Öğretmen kitapları bu anlamda eğitimcilere kılavuz olacaktır.

"Kitaplar kendinize ve başkalarına saygıduymayı öğretecek, yüreği ve aklı, dünya ve insanlık sevgisiyle dolduracaktır. "

Mutlu Çocuklar Sokağı Eğitim Seti Planları İçin Tıklayın


"BALKÜPÜ" 36-48 Ay Okul Öncesi Eğitim Seti

YEPYENİ BİR SET!

KEŞFEDEREK ÖĞRENME
SARMAL EĞİTİM
KAVRAMLAR
GELİŞİMSEL
BİREYSEL FARKLILIKLAR
ÇOCUK MERKEZLİ
BÜTÜNLEŞİK EĞİTİM

BalKüpü Okul Öncesi Eğitim Setimiz, 36 ay+ çocukların gelişim özelliklerine uygun Okul Öncesi Eğitim Programında yer alan kazanım ve göstergeler doğrultusunda hazırlandı. Setimizin amacı çocukla doğal bir etkileşim ortamı kurarak çocuklara yeni davranışlar kazandırmak çocukların eğlenmelerini sağlayarak onlara kitap sevgisi aşılamak olarak tasarlandı. Ayrıca setimizin görselleriyle çocuklarda resim diliyle iletişim kurma ist eği uyandırılması da amaçlandı.

Anaokuluna devam eden çocuklara, çeşitli kitap kapaklarındaki kahramanlar gösterilip seçim yapmaları istenmiş ve çoğunluk ayıcıklı hikâye kitabını tercih etmiştir. Ayıcık tercih eden çocukların ailelerine “Çocuğunuzun evde ayıcık oyuncağı var mı?” diye sorulduğunda yine çoğunlukla “Evet” cevabı alınmıştır. Çocuklar dinledikleri kitapların, izledikleri film ya da oyunların kahramanlarıyla özdeşim kurarlar, setimizin kahramanı BADEM AYI karakteri bu özelliklerden yola çıkılarak seçildi.

Setimizde, çocukların yakın çevreleri hikâyeleştirilerek basitten karmaşığa ilkesine göre verildi. Ayrıca setimizde, yaş grubuna uygun kazanım ve göstergeler temel alındı. Çocukların algısal-kavramsal gelişimi desteklenerek onlarda benlik kavramının ve güven duygusunun oluşumu sağlandı.

Balküpü Eğitim Seti Planları İçin Tıklayın